top of page

CE-merking av konstruksjonsvirke
 

Produsenter av konstruksjonsvirke må i henhold til byggevareforordningen CE-merke produktet. Bakgrunnen for CE-merkingen er den harmoniserte produktstandarden for konstruksjonsvirke NS-EN 14081. Standarden beskriver hvilke egenskaper en produsent av konstruksjonvirke må deklarere. For byggevarer med stor konsekvens for sikkerhet og bæreevne er produsenten pålagt en ekstern kontroll fra et uavhengig sertifiseringsorgan. Treteknisk er utpekt av Direktoratet for byggkvalitet som teknisk kontrollorgan, og gjennomfører CE-revisjoner hos de fleste større produsentene av konstruksjonsvirke i Norge.
 

I tillegg til CE-merking skal det foreligge en ytelseserklæring som er en sammenstilling av informasjon om produsent og byggevarens vesentlig ytelser.

 

For mer infomasjon se Direktoratet for byggkvalitets hjemmeside.

Norsk Trelastkontroll har i samarbeid med Trefokus gitt ut en informasjonsfolder om CE-merking av konstruksjonsvirke. Trykk på forsiden for å laste ned folderen i PDF-utgave (463 kB).

 

 

bottom of page