top of page

Norsk Trelastkontroll

Norsk Trelastkontroll er en frivillig sammenslutning av leverandører av trelast til konstruktive formål. Medlemmene pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre at sorteringen av trelast etter NS-INSTA 142 og NS-EN 14081 blir gjennomført korrekt. Ordningen gjelder for både visuell og maskinell sortering.

Norsk Trelastkontroll ble opprettet i 1985 av norske trelastprodusenter med det formål å få en ensartet og kontrollert sortering av konstruksjonsvirke. Tilslutningen til ordningen er frivillig og åpen for alle bedrifter som sorterer trelast. Medlemmene i Norsk Trelastkontroll har rett til å NS-merke sin konstruksjonslast.

Man anslår at så mye som 95 % av all norsk produsert styrkesortert virke er produsert av medlemmer av Norsk Trelastkontroll.

Ved kjøp av NS-merket konstruksjonsvirke får man:

 • Trefuktighet på 14 - 20 %
   

 • Mindre deformasjoner enn minimumskravene
   

 • Trelast vurdert av autoriserte sorterere

 

 

Anchor 1

Foto: Treteknisk

Anker 1
Anchor 2

Korrekt merking av hver planke

Foto: Treteknisk 

Kontrollordningens gjennomføring
 

Deltagelse i Norsk Trelastkontrol betinger
 

 1. at bedriften er gjennomgått og godkjent hva angår utstyr og prosesser som har sammenheng med sortering og kvalitet
   

 2. at bedriften til sortering av konstruksjonslast bare benytter autoriserte sorterere
   

 3. at bedriften har et tilstrekkelig antall autoriserte sorterere i forhold til sin produksjon
   

 4. at bedriften har en tilfredsstillende intern kontroll av sorteringen
   

Norsk Trelastkontroll foretar kontrollbesøk minst 2 ganger per år. Under besøkene gjennomføres en kontrollsortering av ferdigsortert, kvalitetsmerket trevirke, basert på tilfeldige stikkprøver. Dertil en kontroll av interne produksjonskontroll, av autoriserte sorterere og en etterkontroll av bedriftens utstyr, herunder også eventuell styrkesorteringsmaskin.

Foto: Treteknisk

Anker 3

Administrering av Norsk Trelastkontroll
 

Norsk Trelastkontroll administreres av et råd på tre medlemmer. Styret er sammensatt av én representant fra Standard Norge, én representant fra rådgivende ingeniørers forening (rif) og én representant fra de tilsluttede bedriftene. Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er sekretariat for kontrollordningen og ansvalig for gjennomføring av selve kontrollene.

Ønsker du mer informasjon om Norsk Trelastkontroll?
Ta kontakt med Sekretariatsleder Jan Bramming
tlf 97 52 55 54
eller på e-post:
jan.bramming@treteknisk.no

Sekretariatsleder Jan Bramming Norsk Treteknisk Institutt

bottom of page